วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ยา Ivermectin ใช้รักษาโรคอะไร


Ivermectin
ข้อมูลจำเพาะ : เป็นยาต้านปรสิตภายในและภายนอกหลายชนิดในสัตว์ ออกฤทธิ์ยับยั้งกระแสประสาทในปรสิต ทำให้เป็นอัมพาตหรือการตายของปรสิต

รูปแบบยา
ยากิน : ยาเม็ดขนาด 68 ไมโครกรัม, 136 ไมโครกรัม และ 272 ไมโครกรัม บางตำหรับมีส่วนผสมของ Pyrantel   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิลำไส้
ยาฉีด  : ยาน้ำใส 1% ( หมายเหตุ : Ivermectin ชนิดฉีดเป็นตำหรับยาที่ขึ้นทะเบียนใช้เฉพาะในสัตว์ใหญ่)
ขนาดใช้
ยากิน :  แมว : เพื่อป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและพยาธิปากขอ ใช้ 24 ไมโครกรัม/กก. ทุก30-45 วัน
               สุนัข : เพื่อป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ ใช้ 6 ไมโครกรัม/กก. เดือนละครั้ง
ยาฉีด  : แมว : ต้านปรสิตทั้งภายนอกและภายใน ใช้ 200-400 ไมโครกรัม/กก. SC ทุก 1-2 สัปดาห์  ติดต่อกัน 2-4 ครั้ง
              สุนัข : รักษา Sarcoptosis (ขี้เรื้อนแห้ง) และไรในหู ใช้ 300 ไมโครกรัม/กก. SC  2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน
 ฆ่าตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจหลังจากฆ่าตัวแก่แล้วใช้ 50 ไมโครกรัม/กก. SC
 รักษา Demodicosis (ขี้เรื้อนเปียก หรือ ขี้เรื้อนขุมขน) ใช้ 600-1000 ไมโครกรัม/กก. SC สัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 4-5  สัปดาห์  หรือกิน 300-600 ไมโครกรัม/กก. วันละครั้งนาน 2 เดือน
 ต้านปรสิตทั้งภายนอกและภายใน ใช้ 200-300 ไมโครกรัม/กก. SC
                ม้า  :  200  ไมโครกรัม/กก. IM หรือให้กิน
                โค กระบือ แพะ แกะ  :  200  ไมโครกรัม/กก. SC
                 สุกร  :  300  ไมโครกรัม/กก. SC
                 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก :  ต้านปรสิตทั้งภายนอกและภายใน 200-400  ไมโครกรัม/กก. SC   หรือให้กิน
                 นก :  ต้านปรสิตทั้งภายนอกและภายใน ใช้ 200  ไมโครกรัม/กก. SC หรือ IM เจือจางยาในอัตราส่วน  Ivermectin : น้ำ (1: 4.5) แล้วให้กินในขนาด 0.1 มล./กก
                 สัตว์เลื้อยคลาน(ยกเว้นเต่า) :  ต้านปรสิตทั้งภายนอกและภายใน ใช้ 200  ไมโครกรัม/กก. SC หรือ ให้กิน

ข้อควรระวัง : 
กดการทำงานของระบบประสาทในกรณีที่ให้ปริมาณสูงเกินไป ควรคนวนยาตามน้ำหนักตัวอย่างระมัดระวังทุกครั้งที่ให้ยา
ห้ามใช้ในสัตว์อายุต่ำกว่า 6 สัปดาห์
ห้ามใช้ในกรณีสุนัขพันธ์คอลลี่ หรือ คอลลี่ลูกผสม

( ขอบคุณ แหล่งที่มาของข้อมูล : การใช้ยา A-Z สำหรับสัตวแพทย์ หน้า 232-233   โดย  : วรา พานิชเกรียงไกร, ศรินทร หยิบโชคอนัต์, ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างรูปแบบยาฉีดตัวอย่างรูปแบบยากิน

 ไม่มีความคิดเห็น: